sobota 18. července 2015

Čo je to rasa a prečo ju chcú zákulisné živly zničiť?

Varovanie!!!
Článok je pre ľudí s nadhľadom. Neodporúča sa čítať psychický chorým, rovnostárom, pravdoláskarom a srdiečkárom. Skrátka je to pre ľudí s rozumom.

Vzhľadom na plánovanú imigráciu do Európy som sa rozhodol trošku do hĺbky rozobrať otázku rasy a jej zámernému zosmiešňovaniu a degradovaniu. Panujú rôzne klamstvá o tomto „fenoméne“ a tak si poďme vlastne povedať čo to vlastne má znamenať a ako sa rasa odzrkadľuje na našom bežnom živote. Tejto otázke budem venovať pár blogov a budem sa snažiť ľuďom objasniť jedinečnosť každej rasy a prečo by sa rasy mali chrániť tak, ako to robia i tie najprimitívnejšie formy života na tejto planéte, ktoré sa snažia zachovať svoj druhRasa...


Rasa... Slovo tak tabuizované a zatracované, na verejnosti zosmiešňované a démonizované. Nikdy pred tým sa asi ľudstvo nestretlo s takým odporom k slovu, ako je slovo rasa. Každý si hneď pod slovom rasa vybaví nejakú rasovú skupinu, či to je beloch, černoch alebo aziat. Ja by som sa však hlbšie zamyslel, čo slovo rasa vlastne znamená v skutočnosti. Slovo rasa je súbor génov pripadajúcich k nejakej rasovej skupine. Tieto gény majú mnoho spoločných znakov od farby pokožky, po fyzickú stavbu tela a intelekt , pre každú rasu platí, že ma svoje znaky, ktoré majú spoločné. Predstavte si naprogramovaný počítač. Počítač má na HDD zapísane informácie a neustále pribúdajú ďalšie podľa ktorých pracuje a vykonáva jednotlivé operácie. Tak isto fungujú i gény, sú to informácie, ktoré sú často dedičné iné zas novonadobudnuté. Dedičné informácie sú tie, ktoré sme zdedili po našich predkoch, teda to čo prežili a ako sa vyvíjali a to celé je zapísané práve v týchto génoch, čo vysvetľuje inteligenciu, stavbu tela, stavbu svalov, farbu pokožky a iné. Novonadobudnuté sú tie, ktoré získavame vývojom, a prispôsobovaním sa. Tieto informácie sa ďalej dedia a stávajú sa dedičnými. To, že gény si pamätajú kód z čias našich predkov dokázali pomocou experimentu s magnetickým poľom Heinz Schürch a Guido Ebner vo Švajčiarku. V experimente, ktorý sa konal v roku 1988 dokázali pomocou elektrického poľa, ktorému boli vystavené semena kukurice a ikry pstruha, prebudiť staré gény, ktoré z ikier nechali vyliahnuť druh pstruha, ktorý vyhynul pred viac ako 100 rokmi a z kukuričných semien vyrástla kukurica, ktorá taktiež na našej planéte už nerastie, no kedysi rástla a mala vyššiu výnosnosť ako dnešné odrody. To znamená, že i dnešný genetický kód si pamätá dávnu stopu predchádzajúcich generácií, niektoré z tých génov sú stále aktívne iné zasa spia, ale sú nezmazateľné zaryte v našich bunkách. Naše telo je nosič génov po našich predkoch, sme obrazom ich života. Súbor jedinečných génov z každej časti sveta robí teda rasy rasami. Je to teda obyčajné slovo, ktoré vyjadruje neobyčajné vlastnosti, aký nositeľ genetických informácií človek je a k akému druhu človeka patrí a teda aké gény nosí. Prečo je však toto slovo tak démonizované? Odpoveď je jednoduchá... rovnostárstvo. Dnešný svet je nám ponúkaný jednotvárne a bezfarebne. Má zmazať rozdiely, ktoré sú viac ako evidentné. Na jednej strane sa nám snažia mocenské elity cez rôzne mimovládne organizácie nahovoriť, že rasy neexistujú, na strane druhej však ľudí obviňujú z rasizmu, tým si samy protirečia, pretože obviňujú ľudí z rasovej neznášanlivosti, čím priamo potvrdzujú existenciu rás. Rasy sa vyvíjali tisícročia ak nie dlhšie. Preto je každá rasa jedinečná a racionalizmus(logické zmýšľanie) sa musí snažiť o uchovanie genetickej homogénnosti každej z nich, tým je zachovaná skutočná rozdielnosť.


Rasizmus a rasová neznášanlivosť...

Miešanie rás medzi sebou prináša len zánik každej jedinečnej rasy. To, že odsudzujem miešanie rás nerobí so mňa automatický rasovo nenávistného človeka. Rasizmus ako taký je uvedomelosť k príslušnosti k rase, teda hrdosť k nej a rasovej identite. Rasová neznášanlivosť je odpor k inej rase, takže tieto dva pojmy striktne rozlišujem. Som rasista, nie rasovo nenávistný človek. Viem sa porozprávať s každým i o mojom svetonázore a nezáleží pri tom na jeho rase. Dôvodom, prečo sa rovnostárstvo tak intenzívne presadzuje je úplne vymazanie kultúr a hrdosti, pretože iba hrdosť k rase dokáže udržať spoločnosť pokope, človek, ktorý nemá byť na čo hrdý je ľahko ovplyvniteľný. Táto spoločnosť riadená záujmami marxistickej elity, ktorá úmyselne ničí národy, aby tak ostal iba jeden národ, ktorý ostane homogénny a to vyvolený národ.... ;)

Existuje čistá rasa?

Odpoveď je nie! Čistá rasa ani nikdy neexistovala, je to povojnová lož, dokonca ani Hitlerov národný socializmus sa o čistej rase nezmieňoval a to nikdy!!! Je to opäť len lož ako pomasírovať a vymyť mozgy ľuďom, ktorí si svoju identitu uvedomovali. Dokonca počas existencie Hitlerovho Nemecka boli Turci klasifikovaní ako Árijci a mali tie isté právo ako Nemci, mohli ste mať jedného starého rodiča Žida a boli ste vedený ako Árijec. Neviem si predstaviť čistú rasu. Dokonca biela rasa je mixom viacerých bielych rás, niekedy s prímesou rás nebielych. Toto všetko sú fakty. Otázka Árijskej rasy a čo to vlastne je rozoberiem v budúcom blogu, pretože i tu panujú rôzne klamstvá a úmyselne sa zavádza. Je potrebné si uvedomiť vlastnú identitu, inak zanikneme!2 komentáře:

  1. To s tými Turkami si kde zobral?

    OdpovědětVymazat
  2. Sven Hedin-Nemecko a svetoví mír. Osobný priateľ Adolfa Hitlera vydal v roku 1936-37 knihu o Nemecku

    OdpovědětVymazat