neděle 16. července 2017

"My Židia sme ničitelia sveta" (časť prvá: boľševizmus a Židia)

"V modernej Európe (a Amerike) je sotva udalosť, ktorá pri pátraní nevedie späť k Židom. My Židia nie sme dnes nič iného než zvodcovia sveta, jeho ničitelia, jeho štváči, jeho kati."

-Oscar Levy (Žid), v predslove svojej knihy: "The World Significance of the Russian Revolution"


...týmto citátom z knihy od Oscara Levyho by som začal tento blog. Či je vo svojej podstate pravdivý alebo nie, a do akej miery sú skutočne Židia pre svet ten rozkladací element nechám na uváženie každého z vás.

Medzi politikmi i medzi takzvanou alternatívou ako je i istá nemenovaná politická strana, ako i v mediálnom priestore som "persona non grata" neakceptovateľný i pre radikálov, pretože si ako jediný otvorím ústa a viem si svoje tvrdenie obhájiť, kým tí ostatní nevedia ani o čom je reč,kým sa na tu alternatívu hrajú. Tak som sa dostal na nemilosť asi všade, kde som si dovolil oponovať či vysloviť vlastný názor.
Ale nikoho už nezaujíma, že ten názor stojí na základoch vychádzajúcich z dejinných skutočnosti a triezveho pohľadu.

Majú Židia skutočne taký vplyv?

Pre rozbor a argumentáciu na túto otázku sa nebudem vracať hlboko do minulosti. Nebudem tu spomínať ako dali Krista údajne ukrižovať Židia ani či jedli mäso svojich nepriateľov:

''Židia ničili oboch, Grékov a Rimanov. Jedli mäso svojich obetí, vyrábali si pre seba opasky z ich vnútorností, a pomazávali sa s ich krvou. Celkovo vzaté, 220,000 mužov zahynulo v Kyréné a 240,000 na Cypre, a z tohoto dôvodu, dnes nesmie Žid vkročiť na Cyprus.''

-Cassius Dio, rímský historik


Nechcem sa vracať do doby, kedy sa informácie dajú len ťažko overiť a spätne revidovať, keďže z niektorých zdrojov je až na neuverenie, že sa niečo také mohlo udiať a pripísať to na triko Židom a možno často nezaslúžene. Preto sa chcem vrátiť k udalostiam, ktoré si môžu pamätať ešte naši starí otcovia, naši otcovia a my. Udalosti, ktoré sa dajú dohľadať v dobovej tlači, literatúre a vo vyjadreniach očitých svedkov, zasvätených či priamych účastníkov.

Boľševizmus a Židia v roli revolucionárov

"Boľševická revolúcia, bola do značnej miery výsledkom židovského idealizmu. čo tak silne v Rusku prispelo k dosiahnutie totožných historických židovských kvalít židovskej mysle a srdca, má tendenciu nastoliť to isté i v iných krajinách.''

-The American Hebrew, 10.9.1920

''Sovětské hnutí bylo židovskou, ne ruskou koncepcí. Bylo přinuceno na Rusko zvenčí, když v roce 1917, německé a německo-americké židovské zájmy, poslaly Lenina a jeho společníky do Ruska s vybavenými prostředky, které způsobí zběhnutí ruských armád. Hnutí nebylo nikdy řízeno Rusy.

a) Z 224 revolucionářů, kteří byli v roce 1917 odesláni do Ruska s Leninem rozdmýchat bolševickou revoluci, bylo 170 Židů.

b) Podle Times (novin) z 29.3.1919: "z 20 až 30 komisařů nebo vůdců, kteří opatřují centrální mašinérii bolševického hnutí, není méně než 75 procent Židů, mezi drobnými úředníky je číslo legie.''

Podle oficiálních informací z Ruska, bylo v roce 1920, z 545 členů bolševické správy, 447 Židů. Počet oficiálních schůzek pořádaných Židy - je naprosto mimo úměrnost, k jejich procentu ve státě: "Populace sovětského Ruska je oficiálně dána v počtě 158,400,000. Židovská sekce, podle židovské encyklopedie, zastává počet asi 7,8 milionů Židů. Přesto, podle židovské kroniky z 6.1.1933: Více než třetina Židů v Rusku, se stala úředníky.''

-The Catholic Herald, 21.10, 28.10. a 4.11.1933; ''The Rulers of Russia'', Denis Fehay, str. 31-32


''Boľševicki predstavitelia Ruska sú Židia. Ruská revolúcia so všetkými svojimi desivými hrôzami bola židovským hnutím.''

-The Jewish Chronicle, 22.9.1922
''Musíte pochopit, že vedoucí bolševici, kteří převzali nad Ruskem moc nebyli Rusové. Nenáviděli Rusy. Nenáviděli křesťany. Taženi etnickou nenávistí mučili a zmasakrovali miliony Rusů bez špetky lidského svědomí. Nelze to přeceňovat. Bolševismus spáchal největší lidský masakr všech dob. Faktem je, že většina světa je neznalá ohledně této skutečnosti, což je důkazem toho, že globální média jsou v rukou pachatelů.''

-Aleksandr Solzhenitsyn, přeživší gulagu, při rozhovoru s Davidem Dukem v Moskvě, 2002

Príchod boľševizmu

Určite ste už postrehli výraz "židoboľševizmus " . Ten sa odvíja od historickej udalosti, ktorá v roku 1917 zmenila Rusko. Vyvraždenie Cárskej rodiny Romanovcov a nastolenia takzvaného boľševizmu. Na nastolenie boľševizmu ste museli zaviesť v krajine chaos. To sa stalo i nechválne známym rozkazom č. 1 , ktorý zbavil armádu poslušnosti voči dôstojníkom, ktorí mohli stále prechovávať sympatie voči Cárovi a tak zasiahnuť do plánov "revolucionárov"

Moc bola teda súdruhmi daná do rúk židovskému advokátovi Alexandrovi Fjodorovičovi Kerenskému. Vlastným menom Aron Kirbis, syn židovských rodičov.
       Kirbis rečnil o boľševizme a jeho nutnosti poraziť ho, preto Lavr Georgijevič Korlinov, cársky generál, sa pokúsil ešte Rusko zachrániť pred chaosom a s niekoľkými divíziami vyrazil na Petrohrad, kde bol židom Kirbisom zradený.
       Kirbis jeden deň skladal prísahu bez milosti bojovať s boľševizmom a na druhý deň ušiel do Anglicka s vopred pripraveným pasom. 
       Vojenská rada sa za predstavenstva praporčíka Krylenka chopila moci a tým boľševizmus zvíťazil.


Židovské vedenie boľševizmu

          Sovietske Rusko viedol Leo Trockij (Leib Braunstein) Žid. V roku 1898 bol zatknutý kvôli revolucionárskym náladám. Medzi rokmi 1903-1905 žil vo Švajčiarsku, kde spolupracoval s neskoršími revolucionármi židmi Axelrodom a Martov-Zederbaumom. V roku 1905 sa pokúsil o svoju prvú revolúciu v Rusku, ktorá mu však nevyšla a ušiel opäť do zahraničia. Neskôr žil u žida Rappoporta v Paríži. Neskôr bol vykázaný do Španielska odkiaľ šiel do New Yorku kde zbieral sily na plavbu do Petrohradu. Spoločne s Trockým šiel i Grigorij Jevsejevič Zinovjej, vlastným menom Hirsch Apfelbaum taktiež žid a s nimi stovky židov vycestovali z New Yorku do Ruska. Medzi známe tváre revolúcie patria Židia ako Karl Radek (Sobelsohn) , Meier Henoch Litvinov skutočným menom Meir Henoch Mojsejevič Vallach-Finkelstein, neskôr Leninom poverený ako sovietsky zástupca v Británii, vďaka nemu Británia ukončila ekonomicky bojkot boľševického Ruska. V roku 1933 presvedčil USA aby uznali sovietske Rusko.
            V roku 1921 bolo z 550 zdokumentovaných ľudových komisárov 30 Rusov, niekoľko Maďarov a Poliakov a - 447 Židov!!!
             Medzi 41 dirigentmi sovietskej tlače je 40 Židov. Jediný Rus medzi nimi bol Maxim Gorkij vlastným menom Alexej Maximovič Peškov. po roku 1921 sa odobral do exilu kvôli kritike boľševickej moci, vrátil sa až v roku 1931 po nástupe Stalina k moci.
          Všetci diplomati v zahraničí  boli židia. Vedúci mierových rozhodnutí medzi Nemeckom a Poľskom bol Adolf Abramovič Joffe žid a priateľ Trockého. Jeho otec vlastnil siete poštovnej a prepravnej siete na Kryme. Bol sovietskym veľvyslancom v Nemecku a zastával dôležité posty v Rusku.
Riga-Furstenbrg-Ganeckij, skutočné meno Jakov Stanislavovič Furstenberg, žid
Viedeň-Varšavskij-Bronskij a Liefschitz, žid
Praha-Gillesohn, žid
Rím-Vorovskij, žid
Miláno-Mendelsohn, žid
Talin-Litvinov-Finkelstein, žid
Londín- Lieberman a Rybalskij, obaja žida, v roku 1922 Rus Krasin pod vedením žida Radeka Sobelsohna
Menovať ďalej nemá zmysel, šlo by o ďalšie židovské mená.

ČEKA-mimoriadna komisia pre boj s kontrarevolúciou

       A však stále hrozila kontrarevolúcia. Na boj proti kontrarevolúcii bol zodpovedný žid Moisej Solomonovič Urickij. Bol šéfom petrohradskej ČEKY, ktorá krvavo stíhala šľachtu, cárskych dôstojníkov, duchovných a veriacich. V predrevolučných časoch bol spojka jedného so sponzorov revolúcie Israela Lazareviča Helphanda. Neskôr bol zabitý bombou priamo na ulici. Miesto kde sa to stalo sovietská vláda pomenovala "Urického námestie" a taktiež bol podľa neho pomenovaný Urického palác, kedysi sídlo dumy.

Do ČEKY sa dostávali ľudia na základe dotazníku s 32 otázkami ako boli
-zamestnanie rodičov
-stav
-národnosť
-zamestnanie behom vojny
-čo a kde robil behom boľševickej revolúcie atď.

Tieto informácie sa overovali a tak sa zaručilo, že do ČEKY sa dostali len vyvrheli a poslušní psy.

Rozsudky, ktoré ČEKA vydávala sa v 90% objavovalo zastrelenie. Zasadanie súdu sa konalo každý utorok . V sobotu o 11 hodine večer sa konali popravy. Rusi odmietali vykonávať tieto popravy a preto ich nahradili Číňania, ktorí po revolúcii ostali v Rusku, pretože domov im návrat neumožnili. Boli to obchodníci, ktorí nemali inú možnosť len sa nechať naverbovať do červenej armády aby prežili. Po tom, ako i Číňania odmietli popravovať odsúdených (len v Kyjeve to bolo 12 000 za 4 týždne) nastúpili údajne fanatické Židovky. 

Boľševizmus a trest smrti

Jeden z prvých dekrétov sovietskej vlády bolo zrušenie trestu smrti, neskôr ho zasa zaviedli , ale už ho nevolali trest smrti, ale trest "zastrelenia" alebo "najvyšší trest". V roku 1922 boli sovietmi zverejnené štatistiky súdnictva. Bolo popravených:

28 biskupov
1215 duchovných
6 000 profesorov a učiteľov
skoro 9 000 lekárov
viac ako 50 000 dôstojníkov
260 0000 vojakov
skoro 11 000 policajných dôstojníkov
58 500 strážnikov
12 950 vlastníkov pôdy
355 250 príslušníkov inteligencie
193 350 robotníkov
815 100 sedliakov

Okrem toho asi 35 000 000 ľudí, ktorí zahynuli hladom alebo na dôsledky občianskej vojny.
(Viď dnes Ukrajina, to isté obsadenie, tá istá vojna, tie isté praktiky).

Kyjevská ČEKA mala 21 členov z toho 16 Židov
Sarajči, komisár (Žid)
Sorin, komisár (Žid)
Michailov, veliteľ ČEKY (Žid, bývalý krajčír zo Saratova)
Sutulin (Žid)
Rubinstein, vyšetrovací sudca (Žid)
Schwarzmann,vyšetrovací sudca ČEKY v tajnej komisii, obávaný pre mučenie zajatcov (Žid)
atď......

Boľševizmus a náboženstvo

      Začal sa boj proti náboženstvu a duchovný rozklad Ruska. Náboženstvo nazývala propaganda "ópiom" a prednášali na omšách o svojích vedeckých poznatkoch. Túto propagandu mal na starosti Žid Spitzberg. A však toto neprinieslo žiadne ovocie a kostoly sa nevyprázdnili.
       V roku 1922 prišla druhá vlna boja proti náboženstvu. Viac ak o 10 000 inštitúcii postihlo drancovanie boľševikmi, ktorí sa obohacovali na vlastný úkor. Napríklad stará kaplnka  bývalého domu kadetov v Petrohrade musela odovzdať 40 kilogramov zlata, 420 kilogramov striebra a schránku na svätú hostiu zo zlata, ktorá vážila 200 kg. Medzi rozkradnutými predmetmi boli i vzácne biskupské klobúky, tiary ako i sväté obrazy a šaty zdobené drahokamami. Sovieti používali tieto poklady na financovanie svojej propagandy, ako súkromný majetok "ľudových" komisárov.
         Dôkaz ako boľševici kšeftovali s majetkami ruskej cirkvi vypovedá korešpondencia v periodiku Kul, 1922, č. 455: " 8.4. dorazili parníkom Polyxena cirkevné cennosti z Odesy do Konštantínopola(Turecko). Ešte ten večer boli vystavené v okázalých vitrínach sovietsko-ruského antikvariátu. Medzi obrazmi generálov Herringtona, Nellsa, markíza Garroniho atd. bolo možne vidieť dvoje vzácne kňazské šaty, kadidla, obrovské strieborné kalichy, vázy, prstene, reťaze - všetky s cárskou korunou, insígniami, nápismi a monogramom cára Mikuláša II. V útrobách obchodu boli šuplíky preplnené s obdobnými cennými predmetmi (sväté obrazy, mince, kostolné obrazy, dokonca i muzeálne predmety s príslušnými číslami). Pred obchodom sa čoskoro zhromaždili hromady ruských emigrantov. Niektorí z nich bežali od obchodu  a kričali: "Hanba! Na týchto veciach je krv našich umučených príbuzných!" "Aké to nízke rúhanie"! S ohľadom na tieto nálady boli niektoré okultné predmety, vyvolávajúce obzvláštnu nevôľu, odstránené. Šéfom tohto antikvariátu bol Žid menom Merinskij. Začiatkom mája 1922 dorazili zástupcovia židovského obchodného domu "Abraham Cohen" zo Sevastopoľa, aby prevzali distribúciu nakradnutého cirkevného majetku.
          Boľševici zdôvodnili zhabanie cirkevného majetku tým, že chcú dať chudobným najesť. 15. marca 1922 vydali noviny Izvestija mimoriadne číslo s titulkom "pomyslite na hlad" v ktorej bol vyobrazený patriarcha Tichon, ktorý bol posiaty drahokamami, v jednej ruke drží drahocennú bibliu zatiaľ čo druhá dvíha lesknúci sa kalich. Vedľa neho je na smrť vyhladovaný sedliak, ktorý ktorý ho prosí aby mu dal kalich aby ho mohol predať a kúpiť obilie. Cirkevný hodnostár odpovedá:"Kalich Ti vydať nemôžem, lebo ho už za hodinu budem potrebovať, aby som Ťa doprevadil do kráľovstva nebeského".  To, že hlad bol spôsobený boľševickými reformami ako i vojnou sa ale nikde nespomína....        
          


Pokračovanie v druhej časti


9 komentářů:

 1. https://www.youtube.com/watch?v=Ax50ct4tEUc

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý matroš. Ale my nie sme náckovia, to niééé... Strč sa niekam, Marián. :P

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. vynikajuco vyargumentovane, cely clanok si tymto silnym argumentom poslal do dejin a na jej smetisko. Si skratka genius hodny liberala a demokrata.

   Vymazat
  2. Hovoríš tie slová, akoby to bola nadávka. Pritom väčšina Slovákov so mnou bude súhlasiť, že dekokracia je dobrá vec a byť liberálom nie je rozhodne to najhoršie, čím človek môže byť - napokon, je to len politický názor, nič viac. Okrem toho, si hlupák, ak si myslíš, že som sa svojim komentárom snažila niečo dokázať. To si už urobil ty, a to že rozhodne nepatríš do Národnej Rady. A tieto hlúposti ti vyvracať nebudem, veď o čom by som sa hádala s človekom dostatočne hlúpym, aby používal Davida Irvinga ako hodnoverný historický zdroj?!

   Vymazat
  3. Terezka, kde tu, prosím ťa, vidíš nejakého Irvinga? Čo má nejaký Irving spoločné s týmto článkom?

   Vymazat
  4. David Irving. Marián ho referencoval vo svojich článkoch predtým a poviem ti, pre každého historicky čo i len trochu vzdelaného človeka je to obrovská hanba. Irving je výsmechom celej historickej komunity, človek, ktorý z nej bol vyobcovaný, ako tvrdí, pre svoje "odvážne" názory, v skutočnosti preto, že účelovo manipuluje dôkazmi, aby dokázal vlastnú agendu, a niekedy si dokonca rovno vymýšľa. O Protokoloch sionských mudrcov ani nehovoriac, to už je úplná fraška a ich spomínaním sa Marián úplne zosmiešnil

   Vymazat
 3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 4. No tak ako to bolo naozaj Terezia? No povedz

  OdpovědětVymazat
 5. Snazim sa stravit a pochopit tieto (a aj mnohe ine) informacie. Zaujima ma, preco toto vsetko (a mnohe ine) zidia robili? Bol to mamon? Tuzba po pomste (za co?)? Tuzba po moci? Pretoze toto su veci, ktore triezvo uvazujuci clovek s aspon zakladnym moralnym kodexom robit predsa nebude. Fakt mi to nejde do hlavy. Dokaze byt niekto tak neskutocne zly?

  OdpovědětVymazat